Diuen que...

27-03-2017

TMB és una empresa opaca i BComú no fa res per aixecar les catifes

TMB és l’empresa pública més gran de tot Catalunya amb més de 7000 treballadors i treballadores i és la responsable que milions de persones es puguin moure cada dia per tota la regió metropolitana de Barcelona. Com a empresa depèn directament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Des del primer dia que Barcelona En Comú va entrar al govern i en col·laboració amb l’Agència de Transparència, estem treballant per fer que TMB sigui una empresa amb parets de vidre i, en aquest sentit, ja hem fet un seguit d’actuacions:
 

Així doncs des de TMB s’han respost una vuitantena de peticions de transparència i l'empresa resta a l’espera de poder donar informació sobre personal fora de conveni a un mitjà de comunicació en concret. És podrà donar accés a aquesta informació un cop s’aixequin les mesures cautelars que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya va imposar en resposta a una demanda dels treballadors. En qualsevol cas, els sous dels treballadors i treballadores fora de conveni ja està publicat amb el màxim de transparència que exigeix la llei, són les dades personals que no es poden fer publiques perquè es cometria un delicte contra la Llei de Protecció de Dades.

Compatibilitzar el dret d’accés a la informació i publicitat activa amb la Llei de Protecció de Dades suposa un repte que estem aconseguint amb assessorament jurídic continuat i amb la interlocució permanent amb l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que, entre altres actors, ens donen les indicacions corresponents sobre com aplicar la legislació en matèria de transparència.
 
A més, ens hem proposat que a final de mandat TMB sigui un exemple de transparència i bon govern i, per aquest motiu i amb la voluntat de continuar millorant, hem presentat un seguit de noves mesures:

  • Moderació salarial directiva amb l’objectiu d’arribar a una disminució a l’entorn del 10 %.
  • Reavaluació dels llocs de treball de personal directiu i alts tècnics. 
  • Actualització trimestral de les dades publicades al portal de transparència de TMB
  • Compromís d'aplicar la màxima reducció possible el personal fora de conveni en 2 anys. 
  • Auditoria detallada de les actuacions portades a terme per TMB, grau de compliment de la Llei i recomanacions de millora. 

L'Ajuntament en cap moment ha defugit el debat sobre aquesta qüestió. Un clar exemple és que sempre hem estat disposats a rendir comptes i donar la cara, malgrat que se'ns han demanat explicacions en òrgans  en què l'assumpte no era competent.  Des de Barcelona En Comú entenem que canviar el rumb d’una empresa tan gran, que mai en la seva història havia estat objecte d’una política adreçada a la transparència, és un repte que difícilment pot assolir-se en un període curt de temps. No obstant això, estem convençuts que des que TMB va ser creada, la seva gestió i els comptes mai no havien estat tan transparents com fins ara.  
 
Continuem treballant i ens reafirmem en què qualsevol ciutadà o ciutadana ha de poder saber com es gasta fins a l’últim cèntim públic i posem en valor que el periodisme crític i vigilant i la societat civil exigent són imprescindibles per assolir profundes quotes de democràcia i de transparència en els ens públics.