Sobre el web

Diuen, Diuen, Diuen és una eina de Barcelona En Comú que neix amb l'objectiu de contrastar, matisar o ampliar informació sobre l'activitat del govern municipal o de Barcelona en Comú

Diuen, Diuen, Diuen pretén aportar claredat i ampliar el context d'assumptes que hagin generat polèmica perquè sigui la ciutadania qui faci els seus propis judicis de valor.

Sempre que sigui possible s'hi inclourà documentació en diversos formats que contribueixi a donar informació amb dades contrastades.