Diuen que...

12-01-2017

Que Colau facilita el acceso de policías “españoles” a la Guardia Urbana y rebaja los requisitos de catalán para acceder

Poder gaudir de forma lliure i segura de la ciutat és un dret de tota la ciutadania. I per garantir aquest dret i prestar un millor servei públic, el govern de Barcelona reforçarà la plantilla de la Guàrdia Urbana aquest 2017 convocant 170 noves places de guàrdies municipals.

170 és el màxim de places que es poden cobrir enguany. Així ho determina la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, que permet substituir els i les agents que es jubilen, però que obliga els ajuntaments que vulguin contractar policies per sobre d’aquest límit a retallar quatre llocs de treball en altres àrees per cada agent extra. Per tant, per reclamar més de 170 nous policies, s’ha d’assenyalar també de quines altres àrees pretén retallar personal per poder-ho fer.

Més de dues terceres parts d’aquestes places, 120, es cobriran mitjançant oposicions obertes. Aquestes oposicions es convocaran el primer semestre del 2017, però els i les noves agents no arribaran a la ciutat fins a meitat de 2018, perquè abans de començar a prestar el servei han de superar una formació a l’Escola de Policies de Catalunya que dura nou mesos.

Per poder començar a reforçar la plantilla ja enguany, les 49 places que resten per arribar a les 170 es cobriran pel sistema de “convocatòria interadministrativa”, un sistema que permet incorporar agents nous de manera immediata després de la selecció. Això és possible perquè en aquest cas no es formen nous i noves policies, sinó que es fitxen agents ja formats que vénen d’altres cossos.

Principalment, aquesta convocatòria s’adreça a membres d’altres cossos de policia municipal, però també està oberta a mossos d’esquadra, membres del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil que acreditin que porten almenys dos anys en actiu. I en el cas dels i les candidates de cossos estatals, han d’estar prestant servei a Catalunya.

El mètode de la “convocatòria interadministrativa” per cobrir places de policia és un procediment completament normal. Ja s’ha fet amb anterioritat a la Guàrdia Urbana de Barcelona i també en altres cossos com els Mossos d’Esquadra. Actualment, per exemple, dels 16.869 mossos que hi ha a Catalunya, 1.212 provenen d’altres cossos (dels quals 274 de la Guàrdia Civil) i inclús n’hi ha 18 que provenen de l’exèrcit espanyol.

Per altra banda, totes les persones candidates, tant les que es presentin a oposicions com les que provinguin d’altres cossos, hauran d’acreditar els coneixements de català establerts per llei. En el cas de les categories inferiors a la de sotsinspector/a es demana el nivell B de català. És el mateix que es requereix per accedir als Mossos. Per sobre de la categoria d’inspector/a, el nivell requerit és el C. Així ho estableix la Generalitat de Catalunya i, per tant, és al govern català a qui s’ha de pressionar si es vol augmentar el nivell de llengua exigible als i les policies.  

El que sí que és nou en la convocatòria de l’Ajuntament són les mesures per fomentar la presència de candidates dones. En aquest sentit, s’aplicaran els nous plans d’Igualtat de Recursos Humans i Director de la GUB: es reactivarà la comissió per a la Igualtat de la Dona al cos de policia municipal, s’instituiran jurats paritaris en els processos de selecció,  i es farà una diagnosi de les problemàtiques associades als processos d’accés al cos i promoció interna a les escales intermèdies, executiva i superior, per afavorir una presència més gran de les dones en el cos.