Diuen que...

30-09-2015

La moratòria turística atura projectes amb llicència i caldrà pagar indemnitzacions

Fals: Ni s'aturen projectes que comptin amb llicència, ni es deneguen definitivament nous permisos. L'Ajuntament ha establert una suspensió d'allotjaments turístics temporal, provisional i cautelar. 

Ni s'aturen projectes que comptin amb llicència, ni es deneguen definitivament nous permisos.

Només s'ajornen durant un període màxim d'un any, temps suficient per a que la ciutat, a través del Consell de Turisme, decideixi en quins barris es poden concedir noves llicències. Per tant, és prematur parlar d'indemnitzacions: en el cas que, fruit d'aquest planejament, s'haguessin de denegar-ne algunes de forma definitiva, es podrà valorar la qüestió de les compensacions, tenint en compte al mateix temps què guanya la ciutadania amb la moratòria. 

Es parla d'un cost de 1.400 milions d'euros derivat de la moratòria. Aquestes estimacions, però, empetiteixen davant de l'impacte social i econòmic que el turisme té sobre alguns espais de la ciutat. El barri Gòtic, per exemple, ha perdut la meitat de la seva població en els darrers  anys. Ciutat Vella, i altres districtes de la ciutat, s'arrisquen a perdre diversitat econòmica a marxes forçades. Una varietat que és essencial per a la bona marxa de la ciutat. Cal recordar que, del total d'empreses que operen a Barcelona -167.439, segons l'anuari estadístic de la ciutat-, l'hoteleria i l'hostaleria només en comprenen un 6%. En canvi, les  activitats professionals, científiques i tècniques assoleixen el 18%. I  el comerç i la reparació, el 19%. Les estadístiques més recents sobre el  valor afegit de les activitats realitzades a la ciutat, de 2010, apunten a la mateixa direcció: l'hostaleria en representa l'10%, quatre punts percentuals menys que el comerç.

Els  beneficis de la moratòria, en canvi, són múltiples: veïns que no marxen, comerços de proximitat que no tanquen. Una economia que es recolza en múltiples sectors. La preservació de la vida quotidiana de les veïnes és, precisament, allò que fa que la ciutat sigui interessant per la gent que ve de fora. El sector turístic és el primer interessat en què la qualitat de vida de la ciutat es mantingui i augmenti. La moratòria només busca trobar solucions al desafiament que crea la pressió turística en alguns punts de la ciutat.

Pots trobar més informació als següents enllaços: