Diuen que...

21-10-2016

Jaume Asens ha contractat sense concurs l'empresa "Eticas Research and Consulting"

És cert que l'empresa Eticas Research and Consulting està realitzant encàrrecs professionals completament regulars per l'àrea de Participació de l 'Ajuntament de Barcelona, dirigida per Gala Pin, no per Jaume Asens.

No és cert que aquest contracte s'hagi fet irregularment. Els contractes menors, és a dir, aquells per sota de 18.000 euros, estan exempts de concurrència pública. En aquest cas, el contracte és de 10.000 euros, i per tant, legalment no havia de passar per aquest tràmit.

Aquesta empresa té un contrastat curriculum i experiència, a escala local i internacional, amb clients com la Comissió Europea, l'Agència Europea de Drets Fonamentals, el Departament d'Interior dels Països Baixos, el New Venture Fund o NESTA. Hi ha molt poques empreses que prestin servis de privacitat i ètica digital, entre elles, Eticas Research and Consulting, una de les més competents. Per exemple, ha treballat per programes de la Unió Europea i havia prestat els seus serveis a l'Ajuntament en diverses ocasions durant el mandat de CIU.

L'Ajuntament de Barcelona està compromès amb la transparència i té a disposició dels mitjans i de la ciutadania tota la informació relativa als contractes. Aquesta aposta espera comptar amb la corresponsabilitat de tothom i no usar-la per confondre a l'opinió pública sense abans contrastar la informació amb els al·ludits.