Diuen que...

21-10-2016

Jaume Asens ha contractat sense concurs l'empresa "Eticas Research and Consulting"

Marca com a favorit 

És cert que l'empresa Eticas Research and Consulting està realitzant encàrrecs professionals completament regulars per l'àrea de Participació de l 'Ajuntament de Barcelona, dirigida per Gala Pin, no per Jaume Asens.

No és cert que aquest contracte s'hagi fet irregularment. Els contractes menors, és a dir, aquells per sota de 18.000 euros, estan exempts de concurrència pública. En aquest cas, el contracte és de 10.000 euros, i per tant, legalment no havia de passar per aquest tràmit.

Aquesta empresa té un contrastat curriculum i experiència, a escala local i internacional, amb clients com la Comissió Europea, l'Agència Europea de Drets Fonamentals, el Departament d'Interior dels Països Baixos, el New Venture Fund o NESTA. Hi ha molt poques empreses que prestin servis de privacitat i ètica digital, entre elles, Eticas Research and Consulting, una de les més competents. Per exemple, ha treballat per programes de la Unió Europea i havia prestat els seus serveis a l'Ajuntament en diverses ocasions durant el mandat de CIU.

L'Ajuntament de Barcelona està compromès amb la transparència i té a disposició dels mitjans i de la ciutadania tota la informació relativa als contractes. Aquesta aposta espera comptar amb la corresponsabilitat de tothom i no usar-la per confondre a l'opinió pública sense abans contrastar la informació amb els al·ludits.