Diuen que...

16-09-2016

Colau privatitza la gestió de la nova escola de música de Can Fargues

Fals. L'Ajuntament de Barcelona ha optat per un model de gestió indirecta en les noves escoles de música municipals. L'oferta d'ensenyament d'aquests centres, més variada i canviant d'un any per l'altre, requereix un model amb una plantilla amb capacitat d'adaptació. Per tant, no es pot parlar de centres públics que s'han privatitzat. Això no exclou, però, que en el futur es pugui parlar debatre el model de gestió d'aquests centres.

 

Dues de les escoles de música de la ciutat tenen un model de gestió directa. El govern municipal va optar per aquest sistema quan les va posar en marxa, ara fa 20 anys. El menor volum de matrícula permetia cobrir amb personal propi la demanda d'ensenyaments musicals. No obstant això, la situació actual és diferent en els centres de música, per la qual cosa es va optar per la gestió indirecta. El nombre d'alumnes que escullen els cursos pot canviar any rere any. Passa el mateix amb la nombrosa oferta d'especialitats a què poden accedir. Així, la demanda canviant afecta la plantilla que aquests centres necessiten. Amb la posada en marxa de Can Fargues el 19 de setembre, són ja tres les instal·lacions que funcionen amb aquest model. 

 

L'Ajuntament aposta per la municipalització i la gestió directa, sempre que pugui garantir la qualitat del servei. En aquest sentit, aturar la gestió indirecta hagués suposat retardar un any la posada en marxa de l'equipament, dificultant l'accés del veïnat a aquest servei. El govern municipal no podia permetre que això passés. 

 

Això no exclou, però, que s'obri un debat -cas per cas- sobre les escoles de música, en el marc del pla de municipalització de serveis que l'Ajuntament està elaborant. Tant és així, que estava previst parlar d'aquesta qüestió, després de la municipalització de les escoles bressol -que l'actual govern veu com a prioritària, al tractar-se d'un bé essencial per la ciutadania-. Lamentablement, aquest debat no s'ha pogut posar sobre la taula fins ara.

 

Per què s'ha adjudicat la gestió de Can Fargues a l'Estudi 6? L'empresa tenia una bona puntuació en les retribucions del personal docent, però també en criteris com l'organització de l'equip, el projecte o el pla d'avaluació de la prestació del servei. És, de fet, una de les millors ofertes pel que fa al pla de formació del professorat; així com al nombre de places per alumnes. 

És cert que l'adjudicatària no té la seu al barri, a diferència d'ASS Pausa i UT-OSV. El concurs, però, està dissenyat per garantir l'arrelament de l'escola al barri i al districte d'Horta-Guinardó, independentment de si el gestor és de la zona.