Diuen que...

27-07-2016

Colau ha renovat el contracte amb Telefónica i no ha introduït clàusules socials malgrat el Compromís de les Escales.

Fals. No hem parat de treballar per introduir millores socials, laborals, i ambientals al nou contracte de telefonia, que ja hem licitat. Això ha requerit temps, perquè ha estat una feina molt complexa. Per això, al juliol del 2016 l’Ajuntament va prorrogar el contracte de telefonia una tercera vegada. El temps transcorregut ha servit per incloure aquestes millores de les condicions laborals tant a les empreses contractades com a les subcontractades.

Prorrogar l’actual contracte ha permès que el Consistori guanyi temps per dissenyar un concurs de telecomunicacions capaç de millorar les clàusules sobre drets laborals, avançant en el compliment del Compromís de les Escales. Però no només estan en joc les condicions laborals dels treballadors subcontractats d’empreses com Telefónica. També s'ha aprofitat la nova licitació per millorar moltes altres clàusules del contracte de telecomunicacions municipal, perquè sigui social i ambientalment just; i beneficiï a la comunitat. L'Ajuntament de Barcelona ha decidit liderar aquest canvi i servir d'exemple a d'altres poblacions.

Les pròrrogues ha estat conseqüència de la complexitat dels serveis que es volen contractar i del temps imprescindible per reformular les condicions tècniques i legals, la garantia de la major concurrència davant un sector que es mou amb paràmetres de quasi oligopoli i la seguretat jurídica dels canvis que s'han introduït. Tot això ha suposat necessitar un temps fins que s'ha pogut posar en marxa l'actual licitació que permetrà tenir adjudicat el servei amb els nous plecs a principis del 2017.

El nou contracte, d'una duració de dos anys prorrogable a dos més, garantirà que les condicions laborals de les companyies subcontractades s'igualin a les de les empreses principals. També obliga a les adjudicatàries a informar sobre on s'han fabricat -i sota quines condicions laborals, socials i ambientals- els aparells que l'Ajuntament emprarà. Aquestes firmes, a més, no podran mantenir activitats il·legals en paradisos fiscals. Per garantir que compleixen aquests compromisos, s'hauran de sotmetre a auditories externes.

L'observatori internacional Electronics Watch, d'altra banda, vigilarà que els aparells adquirits amb la compra pública respectin els drets humans i ambientals, així com els principis del comerç just. A més, es puntuarà que les empreses ofereixin terminals fabricades respectant els drets humans, el treball just i la gestió correcta dels residus. Les companyies també hauran d'incorporar un sistema de reciclatge de telèfons mòbils.

El contracte estableix, a més, que les dades que les companyies generen -el Big Data- en àmbits com els itineraris de les persones estiguin a disposició de l'Ajuntament sense cap cost afegit, ajudant a les polítiques de mobilitat urbana; fixa la gratuïtat de serveis bàsics per la ciutadania, com el telèfon 010; i permet incorporar internet sense fils -WiFi- als autobusos de la ciutat, entre d'altres millores.

El govern municipal estableix un precedent que pot ajudar a canviar les telecomunicacions: amb la divisió del contracte en cinc lots, les firmes més petites es podran centrar en una part del servei. I, a major competència entre companyies, millor servei i menor cost per a la ciutadania. 

Amb aquest contracte es busca que les empreses de telecomunicacions estiguin al servei de la gent, i no a la inversa. El precedent de Barcelona pot ajudar a moltes forces del canvi municipalista, també firmants del Compromís de les Escales, a passar a un model on les empreses competeixen en base a la qualitat, a la sostenibilitat, i als drets socials.