Diuen que...

19-05-2017

Barcelona perd la inversió d'una farmacèutica perquè Gerardo Pisarello no ha atès als promotors i anava en bermudes

No és cert.Uns promotors van demanar la cessió gratuïta d’un terreny municipal per instal•lar-hi un centre privat de medicina xinesa.L’Ajuntament només cedeix terrenys gratis a projectes de salut públics i universals i els va oferir suport per trobar alternatives.

El projecte d’instal•lar a Barcelona un centre de medicina xinesa estava sobre la taula des d’abans d’aquest mandat. L’actual govern municipal en va tenir coneixement a través d’una gestió de Francesc Subirada, que actualment és director general de Recerca.

Els promotors del centre tenien interès en la cessió gratuïta d’un solar per instal•lar un centre de medicina xinesa que constava de consultes privades, un centre de recerca i un de formació on treballarien empleats de la Xina. L’assumpte es va estudiar des del comissionat de Salut, i en coordinació amb la gerència municipal, la gerència d’Economia i Presidència, i la gerència d’Empresa.

En aquest grup de treball, es va recordar que l’Ajuntament de Barcelona només cedeix de forma gratuïta terrenys municipals per a projectes de sanitat que són públics i universals. En aquest cas, es tracta d’una oferta de medicina xinesa que no entra a la cartera de serveis del CatSalut, i que per tant és privada i de pagament. D’altra banda, no hi havia la perspectiva de generar llocs de feina, perquè els promotors manifestaven l’interès en què la plantilla del centre vingués de la Xina.

D'altra banda, es va constatar que era complicat trobar un espai de les característiques necessàries al municipi de Barcelona (dues propostes no havien agradat als promotors del projecte, i una altra que implicava espais propers a la Vall d'Hebron també col•lidien amb els plans de l'hospital d'expandir-s'hi eventualment en el futur)a.

En tractar-se doncs d’un projecte privat, es va acordar oferir als promotors l’assessorament tècnic per part de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Urbanisme en la cerca d’una ubicació en terrenys privats dins del municipi de Barcrelona.

Els promotors del projecte, en no obtenir la cessió gratuïta d’un terreny per al centre privat, no van donar cap més senyal.

Així se’ls va transmetre en una reunió que va tenir lloc l’hivern del 2016, el 27 de gener, i que va dirigir la comissionada de Salut. Per cortesia institucional amb uns visitants vinguts de fora, el primer tinent d’alcaldia va saludar-los breument.