Diuen que...

01-10-2015

A Barcelona multen a les entitats bancàries i financeres que mantenen pisos buits a la ciutat

Cert: Ja s’han tramitat les primeres 12 multes, amb un import de 5.000 euros cadascuna. És una mesura que no s'ha portat a la pràctica fins ara, tot i que es va aprovar fa un any; i l'emergència habitacional que afronta la ciutat.

El govern municipal ha començat a posar multes a les entitats financeres que mantenen pisos buits a la ciutat. Dotze sancions amb un import que ascendeix a 5.000 euros per a cada una. Però, més enllà de les xifres, Barcelona En comú utilitzarà totes les eines disponibles per donar solució a la necessitat d'habitatge que viuen moltes famílies de la ciutat. Es tracta de posar en marxa les mesures del pla de xoc amb el qual ens vam comprometre, que recull accions concretes com el foment de la creació d'un parc públic d'habitatge, a més d'incloure els pisos desocupats que tenen els bancs. A això també cal sumar les mesures de foment al lloguer: amb l'ampliació dels criteris d'accés a les ajudes perquè les famílies sense ingressos puguin accedir-hi; l'augment de sis a set milions d'euros de la partida que s'hi dedicarà, o l'inici de la construcció de 4.000 habitatges per a lloguer social.

Dossier de premsa: http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2015/09/150909Dpacordshabitatge.pdf