Diuen que...

14-11-2016

Barcelona ha reduït els diners dedicats a les partides socials, després del canvi de govern a l'Ajuntament

Fals L'Ajuntament ha augmentat en 39 milions d'euros els fons destinats a promoció social, un 15% més que el pressupost del 2015. Els comptes preveuen un augment de l'11% per 2017.

Aquest 2016 les partides destinades als serveis socials han pogut créixer en un 15% (o un 20% si es compara amb la proposta inicial) respecte al darrer pressupost de CiU, el del 2015, fins a arribar als 293 milions d'euros. Això ha estat possible gràcies a la modificació pressupostària que va impulsar el govern de Barcelona En Comú, i que el plenari va aprovar amb els suports del PSC i ERC i l’abstenció de la CUP. 

Però el govern de BComú vol anar encara més enllà: el pressupost de l'any vinent, el 2017, preveu tornar a augmentar la inversió en polítiques socials. En aquest cas, l'augment proposat és de l'11%, per arribar a dedicar 323 milions d'euros a aquest àmbit. 

De fet, el que demostra aquesta informació errònia és per què era imprescindible aprovar la modificació pressupostària. Perquè, en efecte, Barcelona hagués patit una retallada en els recursos disponibles per la despesa i la inversió social si l'Ajuntament hagués optat per prorrogar els pressupostos de CiU sense modificar-los.

Si això hagués passat, els fons dedicats a aquesta finalitat s'haurien escurçat. Per tant, assegurar que el govern de la ciutat ha reduït les partides destinades a aquest àmbit és no tenir present la modificació pressupostària aprovada a finals d’abril del 2016, que va continuar la dinàmica iniciada per BComú el 2015 de posar fre a les retallades que Barcelona ha patit en els últims anys.

A més a més, cal afegir que aquestes partides es refereixen només a l'epígraf pressupostari "polítiques socials", que inclou només serveis socials. Hi ha tota una sèrie d'altres polítiques no incloses en aquest epígraf que també serveixen per garantir drets socials a la ciutat. Per exemple, les d'habitatge, o les d'ocupació. Totes aquestes partides també han crescut des del 2015.

El mateix s'ha intentat dir de governs del canvi com Cadis, oblidant l'acció que tant aquell ajuntament com el nostre fan per atendre les necessitats socials de la ciutadania, invertint en les seves possibilitats vitals i empoderant-la. Uns comptes que miren pels barris més afectats per les retallades, i els hi donen esperança.