Diuen que...

14-07-2015

Ada Colau contractarà el seu marit com a assessor a l'Ajuntament

Fals: Adrià Alemany, parella d'Ada Colau, ha estat la persona elegida per la Coordinadora de Barcelona En Comú com a persona encarregada de les relacions de l'organització amb altres partits polítics i institucions. Adrià Alemany ha desenvolupat aquesta tasca durant el darrer any en negociacions cabdals per a la plataforma com el codi ètic o la confluència. La seva llarga trajectòria dins del món de l'activisme social i l'economia, la seva contrastada capacitat negociadora, així com el seu ferm compromís amb l'organització avalen aquesta decisió. Aquí podeu consultar el seu CV complet.

Adrià no treballarà dins l'estructura de l'Ajuntament, sinò que continuarà sent un treballador de BComú, a partir d'ara remunerat i amb contracte formal, desenvoluparà les seves tasques habituals, i es sometrà als dictats del codi ètic segons el qual cap membre de BComú pot cobrar més de 2.200 € nets al mes. En el cas d'Adrià, que els últims anys havia estat treballant com a assessor financer a la Fundació Futbol Club Barcelona, això comportarà una important rebaixa respecte al seu sou anterior. 

La Coordinadora, l'organ que, com deiem, ha prés aquesta decisió, és l'espai de govern executiu de BComú entre Plenaris i es reuneix de forma setmanal. Hi participen un total 25 persones provinents dels següents espais:

a) comissions tècniques i/o grups de treball

b) actors polítics

c) càrrecs tècnics adscrits.
 

Les seves funcions més importants són les següents:

- Realitza la conducció executiva i política de BComú.

- Implementa i fa seguiment de l'acompliment dels acords i propostes que es defineixen al Plenari, així com el seguiment i l’acompanyament de les comissions tècniques.

- Analitza l’actualitat de BComú i la conjuntura de cara a possibles interpel·lacions dels mitjans de comunicació i altres.

- Vetlla per la visió global del procés de BComú (estratègia, full de ruta, calendari general...) així com la coordinació entre les diferents parts de l’estructura organitzativa.

- Defineix i implementa l'estratègia política de l'organització.

Podeu trobar més informació sobre com s'organitza BComú en el nostre web.

S'ha de dir que partir del setembre BComú canviarà la configuració de la Coordinadora i l'adaptarà al mandat del Plenari que va aprovar la Fase D i una nova manera d'organitzar-nos tenint en compte el canvi que suposa el post-24M.

A banda, en aquesta fase de transició s'ha constituït un Comitè de Garanties format per persones integrants de diferents espais de BComú. Aquest òrgan vetlla perquè tot el procés de contractació de personal tant de l'Ajuntament com de Barcelona En Comú sigui net, transaparent i ponderat. Podeu consultar altres contractacions amb tota la informació seguint aquest enllaç.